Kontakt:

e-mail: malgorzata.mieczkowska@usz.edu.pl,

gabinet 041, tel. 91 444 3252

 

Zainteresowania badawcze:

 • polityka etniczna,
 • mniejszości narodowe w Europie, sorabistyka,
 • najnowsze dzieje polityczne

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

 • wieloletnia członkini Macierzy Serbołużyckiej,
 • redaktor tematyczny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego „Acta Politica” (od 2012)

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Między koncepcją a praktyką. Polska wobec Łużyc w latach 1945-1990 (2002);
 • Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce. Wybrane zagadnienia (2003) – współautor;
 • Niemcy w integrującej się Europie w XX wieku. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wiesławowi Stanisławowi Burgerowi (2005) – współredaktor;
 • Polityka i mniejszości narodowe na pograniczach (2005) – współredaktor;
 • Polska wobec Łużyc w drugiej połowie XX wieku. Wybrane problemy (2006);
 • Polityczne wymiary etniczności (2009) – współredaktor;
 • Mobilizacja a etniczność. Procesy mobilizacji mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach (2012) –współredaktor;
 • Pomiędzy zróżnicowaniem a unifikacją. Informator o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz społeczności z językiem regionalnym w województwie zachodniopomorskim (2016) – współautor.

Ponadto autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych m.in. w „Acta Politica”, „Cywilizacji i Polityce”, „Eastern Review”, „Lětopisie”, „Politeji”,  „Przeglądzie Zachodniopomorskim”, „Roczniku Lubuskim”, „Rozhladzie” i  „Zeszytach Łużyckich”.

 

Inne:

 • uczestniczyła w stażach naukowych i pobytach w ramach Erasmus i szkołach letnich w Czechach, Francji, RFN i Turcji,
 • wielokrotna stypendystka Instytutu Serbskiego w Budziszynie (RFN),
 • współpraca z ośrodkami sorabistycznymi w Niemczech, Czechach, Federacji Rosyjskiej i Ukrainie,
 • wielokrotna organizatorka i opiekunka wyjazdów studyjnych dla studentów INoPiB (Berlin, Bruksela, Budziszyn, Drezno),
 • wieloletnia współpraca naukowa i dydaktyczna z Muzeum Narodowym w Szczecinie,
 • wieloletnia współpraca z organizacjami mniejszości narodowych w Szczecinie, Szczecinku i Budziszynie.

Accessibility Toolbar