W  semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 dr Radosław Zych z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US poprowadził dla Studentów z Hiszpanii, studiujących na Uniwersytecie Szczecińskim w ramach programu Erasmus, zajęcia z przedmiotu Electoral law. Kurs cieszył się dużą popularnością, a jego uczestnicy ukończyli go uzyskując najwyższe oceny.

W ramach zajęć Studenci poznali prawne i organizacyjne aspekty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu wyborczego. Szczególnie istotne było uświadomienie znaczenia aktu głosowania jako prawa człowieka gwarantowanego wieloma dokumentami o wymiarze ponadnarodowym na przestrzeni historycznego rozwoju systemów ochrony praw człowieka – powszechnego, regionalnego i unijnego (wspólnotowego).

Ostatnie zajęcia kursu, w przeddzień obchodów Światowego Dnia Wyborów (przypadającego w tym roku 2.02.), uświetniło wręczenie pamiątkowych certyfikatów.