Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie prowadzi badania naukowe w zakresie dwóch dyscyplin: nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie. Instytut posiada pełne uprawnienia akademickie, w tym do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Badania naukowe wykorzystujemy w pracy ze studentami na kierunkach >Bezpieczeństwo Narodowe >Bezpieczeństwo Wewnętrzne >Management Instytucji Publicznych i Public Relations >Politologia

W naszym instytucie funkcjonują trzy duże katedry badawcze. Dodatkowo warto zapoznać się z dwiema prężnymi pracowniami, które od kilku lat funkcjonują w naszym instytucie i są silnie powiązane z lokalnym i regionalnym otoczeniem.

Przy naszym instytucie afiliowane sa również dwa czasopisma naukowe: Acta Politica Polonica oraz Reality of Politics.

 

 

Accessibility Toolbar