• 12 WRZEśNIA 2022
  „Wielka Brytania straciła wpływowy instrument międzynarodowej dyplomacji i polityki zagranicznej”

  „Wielka Brytania straciła wpływowy instrument międzynarodowej dyplomacji i polityki zagranicznej”

  Nagła, choć nieunikniona śmierć królowej Elżbiety II, uświadomiła jak dużą rolę, również w wymiarze symbolicznym, odgrywała monarchini. Najdłużej panująca Zjednoczonym Królestwem kształtowała pozytywny wizerunek dynastii, potrafiąc jednocześnie skutecznie ogniskować sympatię poddanych, dla których była jedyną znaną im władczynią. “Współczesny świat charakteryzuje się niesłychaną płynnością i zmiennością – trudno odnaleźć w nim coś stałego. Królowa Elżbieta

  • 10 WRZEśNIA 2022
  Long live King Charles the Third!

  Long live King Charles the Third!

        8 września cały świat obiegła informacja o śmierci Królowej Elżbiety II. 96-letnia monarchini odeszła w zamku Balmoral w Szkocji.       Ta data wyznacza koniec pewnej epoki. Wieloletnie panowanie córki króla Jerzego VI było stałym elementem i pewnym gwarantem stabilizacji w świecie podlegającym nieustannym zmianom.  „Królowa Elżbieta II była symbolem nie tylko

  • 31 SIERPNIA 2022
  Światowy Dzień Świadomości Duchenne’a

  Światowy Dzień Świadomości Duchenne’a

  Dystrofia mięśniowa Duchenne’a Jako część Wydziału Nauk Społecznych, staramy się być blisko ludzkich spraw i problemów, tak by poprzez szerzenie wiedzy, a także świadomości o ich występowaniu, stawały się nam mniej obce. Dziś, 7 września, obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Duchenne’a – rzadkiej choroby genetycznej diagnozowanej już u kilkunastomiesięcznych dzieci. Dzień ten, osiem lat temu, ustanowiono

  • 15 LIPCA 2022
  Debata o mniejszościach a poprawność polityczna w świetle migracji po 24 lutego

  Debata o mniejszościach a poprawność polityczna w świetle migracji po 24 lutego

          Pewnym truizmem jest stwierdzenie, że szeroko rozumiane mniejszości stale występują w każdym społeczeństwie. Mimo względnej jednolitości i zunifikowania, w Polsce ich obecność jest również mocno zakorzeniona. Wedle Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r. za mniejszości narodowe w naszym państwie uznaje się