Badanie dot. funkcjonowania jednostek OSP na Pomorzu Zachodnim

W INoPiB podejmujemy się badań dotyczących regionu, często na rzecz instytucji samorządowych.

Taki charakter miało badanie, której realizował zespół badawczy w składzie: dr Wioletta Bryniewicz, dr hab. Tomasz Czapiewski, prof. US, dr Mariusz Sikora oraz dr Żaneta Stasieniuk (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie oraz Instytut Socjologii) za pośrednictwem Centrum Analiz Ekonomicznych i Finansowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Badanie dotyczyło funkcjonowania jednostek OSP na Pomorzu Zachodnim, w tym wybranych jednostek korzystających z wsparcia samorządu województwa. Przeprowadzane badania naukowe w przedmiocie współpracy instytucjonalnej z samorządem województwa zachodniopomorskiego są elementem wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze Uczelni w obszarze bezpieczeństwa.

W badaniu uczestniczyła reprezentatywna grupa 17 jednostek OSP z Pomorza Zachodniego. Ogółem w badaniu udział wzięło 338 strażaków, z czego 81,1% (274 osoby) stanowili mężczyźni, a 18,9% (64 osoby) kobiety.

Wynikiem badań był również Raport, który został przekazany dla samorządu województwa zachodniopomorskiego.
Wskazuje on na celowość finansowania ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego programów takich jak „Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP” oraz Grantów Strażackich.

Badanie wykazało, że w realizacji uczestniczyła znaczna liczba strażaków, sięgająca połowy składu osobowego jednostek. Wojewódzkie projekty stawały się często impulsem rozwojowym dla objętych nim jednostek OSP. Rozwój ten obejmował m.in. poszerzenie składu osobowego jednostek oraz zwiększenie zakresu aktywności podejmowanych wobec społeczności lokalnych.
Instytut Socjologii US, OSP Przelewice, OSP Kołacz, OSP Połczyn-Zdrój, OSP Stepnica, OSP Wyszomierz, OSP Błotno, OSP Widuchowa, OSP Mętno, OSP Trzcińsko-Zdrój KSRG, OSP Siemczyno, OSP Osieki, OSP Sianów KSRG, OSP Sławoborze OSP Kozielice.