Dr Mateusz Smolaga, decyzją dyrektora Narodowego Centrum Nauki z 13 listopada 2023 roku, otrzymał grant na działanie naukowe pn. „Miasta jako dawcy Oficjalnej Pomocy Rozwojowej: konsultacje metodologiczne”.

Dofinansowanie jest wynikiem wniosku złożonego w ramach konkursu MINIATURA 7, który otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.