I Forum Kół Naukowych Wydziału Nauk Społecznych już za nami.

 
Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, studentom, słuchaczom, a w szczególności przedstawicielom naszych wspaniałych kół naukowych INoPiB:
  • Koło Naukowe „Politolog” Uniwersytet Szczeciński 
  • Si vis pacem para bellum – koło naukowe 
  • Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki US 
  • Koło Naukowe „PRemium” USZ 
  • Studenckie Koło Naukowe „Sydonia” 
  • KN Edukacji dla Bezpieczeństwa „Gryf”
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji

 
Fot. Łukasz Hamulczyk, Dominika Borowska, Nikola Rozworska, Oskar Strupiński, Agata Szypłowska