Zakończyła się właśnie I edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US.
 

W roku 2021 w kategorii prac licencjackich Komisja oceniająca przyznała dwa równorzędne I miejsca: 
Cezary Woraczek (promotor: prof. Maciej Drzonek), kierunek: Management Instytucji Publicznych i Public Relations za pracę „Specyfika wizerunku w sporcie – przykład Zlatana Ibrahimovicia i José Mourinho”
oraz
Maria Celej(promotor: dr hab. Tomasz Czapiewski), kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne za pracę „Stereotypy kobiecości wobec percepcji przestępczości kobiet i przestępczyń w Polsce”
W roku 2021 w kategorii prac magisterskich za nagrodę za najlepszą pracę otrzymuje:
Maciej Marcinkowski (promotor: prof. Andrzej Wojtaszak) kierunek: Bezpieczeństwo narodowe za pracę „Rola Polski w NATO”
Serdecznie gratulujemy laureatom i ich promotorom!
I liczymy, że studenci wchodzący właśnie w ostatni rok studiów już ostrzą pióra na kolejną edycję.