Nakładem wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się publikacja „Zarządzanie kryzysowe. Doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin” autorstwa Cezarego Guźniczaka i Szczepana Stempińskiego.

„Monografia stanowi teoretyczne opracowanie na temat zarządzania kryzysowego, uzupełnione o oryginalną część, dotyczącą praktycznych jego aspektów. Dostrzec przy tym należy jej utylitarne walory, umożliwiające praktyczne zastosowanie zaprezentowanych wyników badań i wyprowadzonych na ich podstawie  wniosków. Wartość taką dostrzec należy w prezentacji wniosków z krytycznej analizy aktualnego Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego dla Gminy Miasto Szczecin, w trakcie której dostrzeżono zarówno jego mocne strony, jak też występujące mankamenty. Wartość taką posiada także szereg konstruktywnych uwag dotyczących ćwiczeń zarządzania kryzowego, opartych nie tylko na dobrych praktykach, ale również na wnioskach o charakterze krytycznym.”

(Fragment recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Waldemara Zubrzyckiego)

Autorom serdecznie gratulujemy!