Czas obron to wspaniały moment, który pozwala zwieńczyć i podsumować kilka lat studiowania. Studia w naszym Instytucie to gwarancja obrony zakończonej sukcesem i uśmiechu na twarzach naszych absolwentów.