3 lutego br. miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Universitas Kristen Indonesia.

W wydarzeniu ze strony Uczelni uczestniczyli: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US, Prorektor ds. Kształcenia oraz dr hab. Tomasz Czapiewski, prof. US, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.

Stronę indonezyjską reprezentował rektor Universitas Kristen Indonesia -Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.

Ceremonia podpisania umowy o współpracy odbywała się online i zgromadziła przed monitorami   wielu uczestników po obu stronach. Podczas spotkania przedstawiciele obu uniwersytetów prezentowali historię powstania i rozwoju swoich uczelni, a także dorobek  naukowy. 

W ramach umowy strony zobowiązały się do współpracy przede wszystkim w zakresie:

1) rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich, w szczególności w zakresie umiejętności dydaktycznych oraz badań naukowych i ich komercjalizacji,

2) kształcenia studentów, doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia prowadzonych przez Uczelnię,

3) wymiany informacji o najlepszych praktykach w zakresie struktury i treści programów nauczania,

4) wspólne przygotowywanie i prowadzenie badań naukowych oraz wymiana informacji o wynikach tych badań,

5) wymianę materiałów dydaktycznych, publikacji naukowych i innych zasobów istotnych

dla rozwoju osobistego i zawodowego członków społeczności akademickiej,

6) wspólne ubieganie się o środki finansowe na finansowanie współpracy,

7) wspólne projekty badawcze,

8) wymianę pracowników,

9) przygotowanie wspólnych programów kształcenia

10) organizacja wizyt studyjnych.

 

Główną inicjatorką  sformalizowania współpracy  uniwersytetów, była Pan dr Maria Ochwat z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, która od wielu lat współpracuje z azjatyckimi uczelniami.