W ciągu ostatnich miesięcy pracownicy naszego Instytutu biorą udział w ciekawym projekcie: „Strefa Dostępności”
 
Jego celem jest podniesienie kompetencji dydaktycznych w obszarze projektowania uniwersalnego, umożliwiającego poznanie potrzeb osób z niepełnoprawnościami.
 
Nasi pracownicy mogli doświadczyć tego z jakimi trudnościami w codziennym życiu muszą mierzyć się osoby z niepełnosprawnościami. 
 
Projekt współfinansowany jest ze środków europejskich (jego łączna kwota to: 1 300 914,00 zł) i realizowany jest przez jednostki Uniwersytetu Szczecińskiego: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych (Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Instytut Pedagogiki) oraz Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.