Ukazał się nowy ranking kierunków studiów Perspektyw.
 
Kierunek politologia na Uniwersytecie Szczecińskim  zajął 10 miejsce, kierunki o bezpieczeństwie 12 miejsce w kraju.
Z jednej strony patrząc na wyniki w naukach społecznych to dobry rezultat, z drugiej zaś – ambicje mamy większe
Najbardziej cieszą wyniki w poszczególnych elementach składowych, gdzie relatywnie najwięcej punktów uzyskaliśmy w prestiżowych kategoriach naukowych takich jak: cytowalność, top10 oraz publikacje we współpracy zagranicznej. Politologia uzyskała odpowiednio 4,5 i 4 miejsce w Polsce w tych kategoriach, zaś bezpieczeństwo 4, 5 i 6.
 
Poniżej definicje tych kategorii według Perspektyw:
Cytowalność – liczba cytowań publikacji za lata 2017-2021 w stosunku do liczby tych publikacji; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów.
Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) – wskaźnik pokazuje, w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Liczony jest on stosunkiem publikacji znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik Cite Score w stosunku do wszystkich publikacji uczelni w latach 2017-2021; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów.
(Źródło: SciVal)
Publikacje we współpracy zagranicznej – udział publikacji posiadających współautora z zagranicy, w latach 2017-2021, wśród ogółu publikacji; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów.
(Źródło: SciVal)