5 lipca odbyła się Uroczystość Absolutoryjna studentów Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. 

W tym szczególnym dla wszystkich absolwentów dniu uczestnikom towarzyszyli najbliżsi, ale także pracownicy naukowi i przedstawiciele władz Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału, a także Instytutu. Podczas uroczystości głos zabrali: Pani prof. prorektor Renata Podgórzańska, Pani prof. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Irena Ramik-Mażewska oraz Pan prof. dyr INoPiB Tomasz Czapiewski.

Absolutorium poprowadzili studenci INoPiB Adam Kowalski wraz z Martą Osmelak. Organizatorem przedsięwzięcia, stojącym na czele Komitety Organizacyjnego, był Pan prof. Marcin Orzechowski

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim absolwentom i życzymy Wam dalszej samorealizacji.