Studiowanie w naszym Instytucie to nie tylko zdobywanie wiedzy! Skutecznie wdrażamy ideę „Instytutu Studentów”! Waszego Instytutu! Oprócz wielu ciekawych zajęć teoretycznych na naszych studentów czekają także wyjazdy studyjne, spotkania z ciekawymi gośćmi, zajęcia z praktykami!

Abyście mogli zobaczyć jak wygląda studiowanie politologii, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego i managementu instytucji publicznych i public relations przygotowaliśmy wspólnie ze studentami krótkie filmiki promujące kierunki.

Możecie je zobaczyć na naszym kanale na YouTube!

Linki do filmików:

Instytut Studentów: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie – YouTube

Bezpieczeństwo wewnętrzne: Bezpieczeństwo wewnętrzne – YouTube

Bezpieczeństwo narodowe: Bezpieczeństwo narodowe – YouTube

Management Instytucji Publicznych i Public Relations: Public Relations – YouTube

Politologia:  Politologia – YouTube