Erasmus+ Programme (ERASMUS)

 

Project: 101126754 — PET — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH Erasmus Lump Sum MGA — Multi & Mono: v1.0 EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EACEA) EACEA.A – Erasmus+, EU Solidarity Corps A.1 – European Higher Education

            Katedra  Studiów Międzynarodowych i  Europejskich

           Jean Monnet Chairholder

                  Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

             Uniwersytet Szczeciński

 

 

Projekt prof. dr hab.  J. Ruszkowskiego finansowany przez Komisję Europejską pt. Process of Europeanisation and its Trajactories (PET (2023-2026)

 

Międzynarodowy projekt dydaktyczno-naukowy wywodzi się z grupy Jean Monnet Modules i opiera się na wykładach i warsztatach dla studentów (okazjonalnie także dla działaczy samorządowych) z unikatowej i zaawansowanej tematyki jaką jest europeizacja, czyli proces oddziaływania Unii Europejskiej na różne sfery życia. Europeizacja ma wymiar teoretyczny, ale przede wszystkim ma wymiar niezmiernie praktyczny (zmiany w prawie, przemodelowanie  instytucji, konwergencja gospodarcza, zbliżenie społeczeństw itd.). W efekcie europeizacja oddziałuje na każdego z nas.

 

Programme of the  Module titled: The Process of Europeanisation and its Trajectories (PET)

 1. The term and typology of Europeanisation (lecture) 2 hours
 2. Theory and methodology of Europeanisation (lecture) 4 hours
 3. Trajectories of Europeanisation (lecture)             2 hours
 4. Bottom up Europeanisation (lecture)             4 hours
 5. Top down Europeanisation (lecture)             4 hours
 6. Ad extra Europeanisation (lecture)             4 hours
 7. Ad Personam Europeanisation (lecture) 4 hours
 8. Ad Intra Europeanisation (lecture)             2 hours
 9. The mechanisms of Europeanisation (lecture) 2 hours
 10. The operational methods of Europeanisation (workshops)             4 hours
 11. Quantitative measurement of the impact of Europeanisation (lecture)      2 hours
 12. Qualitative measurement of the impact of Europeanisation (workshops)  2 hours
 13. Outcomes of Europeanisation (workshops)                                                2 hours
 14. De-Europeanisation and Counter-Europeanisation (lecture) 2 hours

Total                                                                                                                  40 hours

 

Aktualności

 

Projekt wystartował 1 października 2023 r.

Harmonogram PET

Accessibility Toolbar