Na rynku wydawniczym ukazała się książka  autorstwa naszego wykładowcy, tak lubianego przez studentów: dra hab. Macieja Drzonka, prof. US pt. ”Wieczni prezydenci. Dwa przypadki trójmiejskie”.
15 lipca o godz. 20:00 serdecznie zapraszamy na stronę www Radia Szczecin, gdzie będzie można śledzić transmisję online z premiery książki.
 

Przeczytajcie co napisał o książce jeden z najwybitniejszych polskich politologów prof. Jarosław Flis:
„Książka Macieja Drzonka poświęcona długowiecznym prezydentom jest przykładem bardzo cennego podejścia, które konfrontuje analizy oficjalnych rezultatów wyborów, wyników głosowania, poparcia dla poszczególnych ogólnopolskich i lokalnych partii, z pogłębionym obrazem uzyskanym dzięki wywiadom z uczestnikami samych wydarzeń. (…) Opowieści o Gdańsku, Gdyni i kluczowych aktorach politycznych dwóch minionych dekad są fascynujące. Przybliżają one zrozumienie zjawiska, jakim jest władza lokalna. Poprzez jednostkową opowieść ukazują cały splot uwarunkowań i ograniczeń spotykających kogoś, kto chciałby zarządzać sprawami lokalnymi w mieście liczącym pomiędzy ćwierć a pół miliona mieszkańców. Cennym zamysłem jest oparcie tego o pogłębione wywiady, przeprowadzone zarówno z osobami, które są bezpośrednio zaangażowane i darzą samych bohaterów sympatią, jak i tymi, które pokazują swój sceptycyzm i nie wahają się wytykać słabych punktów czy kontrowersyjnych decyzji. (…) Zasadnicza teza książki, że na długowieczność prezydenta dużego miasta ma wpływ umiejętność skonstruowania relacji ze światem ogólnokrajowej polityki, zbudowania zakresu swojej autonomii i sprawczości – także w relacjach z podmiotami ogólnopolskimi – jest cennym wnioskiem płynącym z tej książki”.
Prof. Drzonek od 1996 r. wykłada na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie jest profesorem. Zajmuje się problematyką wyborów, władzy, polityki lokalnej i publicznej; inicjator cyklu (od 2015 r.) ogólnopolskich konferencji naukowych „Polityka Lokalnie”; współorganizator corocznego Forum Współdecydowanie w Szczecinie (2015-18), a także debat w ramach Forum Gryf; autor wielu publikacji, m.in. monografii Wieczni prezydenci. Dwa przypadki trójmiejskie (Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2019) oraz Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce (Dante, Kraków 2013). Publikował także na temat jedności Europy i relacji państwo – Kościół (m. in. monografia Między integracją a europeizacją. Kościół katolicki w Polsce wobec Unii Europejskiej w latach 1997-2003, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006 oraz wywiady-rzeki: z abp. Zygmuntem Kamińskim – Życie jest nam dane i zadane, Sandomierz 2009 oraz z bp. Pawłem Cieślikiem – Bóg zawsze daje nadzieję, Radom 2014).
Jest autorem felietonów dla Radia Szczecin i komentatorem wydarzeń politycznych dla różnych mediów regionalnych i ogólnopolskich.
Obecnie prowadzi projekt badawczy, którego zasadniczym celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: do kogo należy władza w miastach na prawach powiatu? Jest on realizowany na podstawie własnych badań (anonimowe wywiady pogłębione z politykami lokalnymi różnych miast polskich), a jego efektem jest m.in. monografia Wieczni prezydenci. Dwa przypadki trójmiejskie.