Otrzymaliśmy decyzję nr 21/505/2022 Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu Uniwersytetowi Szczecińskiemu kategorii naukowej A w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Dla osób spoza akademickiego środowiska brzmi to pewnie trochę zagadkowo, ale to rzeczywiście duży sukces – „A” znaczy “bardzo dobrze”, i można zakładać, że będziemy w gronie kilku najlepszych instytutów/wydziałów w kraju.

 

Z okazji tej wspaniałej wiadomości chciałbym bardzo podziękować autorom tego sukcesu – Wam drodzy Państwo, Pracownikom Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Bez Waszej pracy i zaangażowania ta ocena nie byłaby możliwa. Reguły tej ewaluacji były szczególne – kluczowe dla ostatecznego wyniku nie były jednostki, ale zaangażowanie i praca wszystkich członków zespołu. I dzięki temu, że każdy pracownik wniósł swoją cegiełkę, udało się to osiągnąć. Wielkie uznanie dla Państwa!

 

Oczywiście ten ranking, jak każdy, ma swoje ograniczenia. Wykonujemy swoją pracę nie dla punktów – chcemy z każdym rokiem podnosić jakość swoich badań, widzialność w globalnym polu, ale też wpływ na instytucje i społeczność naszego regionu, oraz być miejscem dobrego kształcenia, gdzie studenci mogą rozwijać się w przyjaznej atmosferze. I kategoria A, że świetnymi wynikami zwłaszcza w pierwszym i trzecim kryterium (publikacje i wpływ na otoczenie) jest świadectwem tego, że idziemy w dobrym kierunku.

 

Tomasz Czapiewski, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego