Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie otrzymał grant w ramach programu „Doskonała Nauka” moduł „Wsparcie konferencji naukowych” na organizację Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt. „Wojna w polityce. Polityka wojny”.

➡️ W ocenie wniosku przez MEiN zauważono, że temat jest ciekawy i ważny poznawczo szczególnie od 24.02.2022 roku w kontekście wojny w Ukrainie. Wszystkie uwzględnione zagadnienia, które będą poruszane podczas tej dwudniowej konferencji (06-07.06. 2024 r.) zasługują na pogłębioną refleksję badawczą w gronie naukowców krajowych i zagranicznych zajmujących się tą problematyką.

➡️MEiN podkreśliło również, że dzięki naukowej refleksji nad wojną i polityką ze szczególnym uwzględnieniem wojny w Ukrainie od 24 lutego 2022 roku- projekt ten będzie miał wpływ na poszerzenie stanu wiedzy z tego zakresu.

Wniosek przygotowała pani dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US.