W dniu 14 grudnia 2023 roku, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z Zaporoskim Uniwersytetem Narodowym zorganizował międzynarodową konferencję naukową na temat „Doświadczenia w Zwalczaniu Korupcji w Polsce i Ukrainie”. Wydarzenie to zgromadziło wybitnych naukowców, praktyków oraz ekspertów z wielu krajów. Konferencja rozpoczęła się od przemówień powitalnych, w prof. Renaty Podgórzańskiej, Prorektor ds. Kształcenia na Uniwersytecie Szczecińskim, prof. Wołodymyr Żurawel, Prezesa Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy, prof. Dmytro Łuczenko, Prorektora ds. Badań Naukowych z Narodowego Uniwersytetu Prawa im. Jarosława Mądrego oraz prof. Hennadiego Wasylczuka, Prorektora ds. Badań Naukowych na Zaporoskim Uniwersytecie Narodowym. Podkreślono znaczenie międzynarodowej współpracy oraz interdyscyplinarnego podejścia w badaniach nad korupcją.

Pierwszy panel dyskusyjny, skoncentrowany na doświadczeniach Polski w zwalczaniu korupcji wyborczej i wpływie korupcji na demokrację. Drugi panel poświęcono praktycznym aspektom walki z korupcją, włączając w to perspektywę polskiej policji i doświadczenia ukraińskich prokuratorów w specjalnych jednostkach antykorupcyjnych. Prezentacje te podkreśliły znaczenie prawidłowej organizacji oraz odpowiedniego szkolenia w efektywnym zwalczaniu korupcji. Trzeci panel skupił się na aspektach prawnych i proceduralnych zwalczania korupcji, z akcentem na ochronę sygnalistów oraz wykorzystanie deklaracji majątkowych jako narzędzia prewencyjnego. Dyskusje te wywołały żywą dyskusję, której czas trwania przekroczył planowane ramy.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Doświadczenia w Zwalczaniu Korupcji w Polsce i Ukrainie” pozwoliła na wypracowanie wniosków i zaleceń, które będą stanowić podstawę do dalszych badań oraz działań praktycznych. Uczestnicy podkreślili znaczenie konferencji jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń, co jest niezbędne w skutecznym zwalczaniu korupcji. Planowane jest także wydanie monografii w jednym prestiżowych wydawnictw zagranicznych.

Konferencja odbyła się w formacie hybrydowym, a same wystąpienia były wygłaszane w trzech językach (angielskim, polskim i ukraińskim) z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego. Organizacją wydarzenia po stronie US kierował prof. Tomasz Czapiewski oraz prof. Marcin Orzechowski.