Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie dr hab. Tomasz Czapiewski, prof. US, we współpracy z burmistrzem Międzyzdrojów Mateuszem Bobkiem, ogłasza konkurs na temat i konspekt pracy magisterskiej, poświęcony tematyce związanej z obszarem i zakresem funkcjonowania Gminy Międzyzdroje. Do konkursu mogą być zgłaszane tematy i konspekty prac, które zostały zaakceptowane przez promotorów w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 i będą przygotowywane w INoPiB do końca roku akademickiego 2024/2025. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe oraz wsparcie w zakresie prowadzenia badań niezbędnych do przygotowania prac. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane w sekretariacie INoPiB do 13 lutego 2024 r. Szczegółowe warunki konkursu określa załączony do niniejszego ogłoszenia Regulamin.

Regulamin_konkursu_na_temat_i_konspekt_pracy_mgr

 

zdjęcie: strona www gminy Międzyzdroje.