Uniwersytet Szczeciński w rankingu kierunków studiów Perspektywy 2023 w kategorii Politologia zajął 4️⃣ miejsce w kraju. Najlepsze w historii naszego Instytutu😎. Awansowaliśmy 📈 też w kierunkach bezpieczeństwa z 12 na 10 miejsce.

 Czemu to zawdzięczamy? Sprawdź sam:https://kandydaci.usz.edu.pl/kierunki/politologia/

📌Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2023, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 12 do 13. wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Ocena przez kadrę akademicką. Ekonomiczne losy absolwentów. Kategoria naukowa. Akredytacje. Jakość przyjętych na studia. Publikacje. Cytowalność. FWCI (Field-Weighted Citation Impact). FWVI (Field-Weighted View Impact). Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles). Publikacje we współpracy zagranicznej. Studenci zagraniczni.