Z ogromną przyjemnością informujemy, że Komisja Certyfikacyjna przyznała Instytutowi Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie certyfikatu „UCZELNIA LIDERÓW 2023”.🏆

Potrzeba kształcenia liderów na miarę XXI wieku wynika m.in. z permanentnej zmiany, jaka wpisana jest we współczesną rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Rynek pracy poszukuje absolwentów kreatywnych, myślących nieszablonowo, zdolnych do przewodzenia, kreowania innowacji, działania w sposób samodzielny i odpowiedzialny, albowiem tylko takie kompetencje gwarantują skuteczność w zarządzaniu zmianą.

Decyzja potwierdzająca nadanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” podjęta została na podstawie opinii przedstawionej przez dwóch, pracujących niezależnie od siebie, recenzentów – członków Komisji Certyfikacyjnej, którzy dokonali oceny Jednostki Uczelni na podstawie m.in.: danych przekazanych przez Państwa w raporcie (ankiecie) samooceny, danych instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym, danych instytucji i organizacji monitorujących rynek pracy i kariery zawodowe absolwentów, informacji środowiskowych, danych z dokumentów dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznych Uczelni (w szczególności odnoszących się do programów studiów i jakości kształcenia) oraz innych informacji pozyskanych bezpośrednio przez Recenzentów.