W dniu 19.10.2023 roku odbyła się konferencja „Zarządzanie Kryzysowe- prewencja antyterrorystyczna”.

W konferencji wzięło udział wielu ekspertów, którzy dzielili się wiedzą i doświadczeniem.

Organizatorami wydarzenia był Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Katedra Studiów nad Bezpieczeństwem, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Fot. Agata Szypłowska