Kontakt:

artur.staszczyk@usz.edu.pl,

gabinet 226, tel. 91 444 3347,

 

Zainteresowania badawcze:

 • Unia Europejska,
 • bezpieczeństwo europejskie,
 • bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne

 

Najważniejsze wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego II stopnia za osiągnięcia organizacyjne,

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • European Parliament Position on EU Cyber Security and Defense Policy,“Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts” 2019, No. 10;
 • The position of the European Parliament on the European Union’s Energy Security Policy, “Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts” 2018, No. 9;
 • The European Parliament in view of the development of the EU Security and Defence Policy after the Lisbon Treaty, “Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts” 2018, No. 9;
 • Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec problemu proliferacji broni masowego rażenia i terroryzmu międzynarodowego, „Przegląd Strategiczny” 2016, nr 9;
 • Unia Europejska jako instytucja bezpieczeństwa. Analiza systemowa, „Acta Politica Polonica” 2016, nr 1 (35);
 • The Position of European Parliament on the Migrant Crisis in Europe, “Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts” 2016, No. 7;
 • Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec problemu proliferacji broni masowego rażenia i terroryzmu międzynarodowego, „Przegląd Strategiczny” 2016, nr 9;
 • Unia Europejska jako instytucja bezpieczeństwa. Analiza systemowa, „Acta Politica Polonica” 2016, nr 1 (35);
 • Wizja Unii Europejskiej w koncepcjach Prawa i Sprawiedliwości w świetle teorii międzyrządowych i ponadnarodowych, „Polityka i Społeczeństwo” 2016, nr 3;
 • The Position of European Parliament on the Migrant Crisis in Europe, “Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts” 2016, No. 7;
 • Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec Partnerstwa Wschodniego, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2015, nr 9.

Accessibility Toolbar