Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: dr hab. Tomasz Czapiewski, prof. US

Zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: dr Dorota Rdzanek

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US

Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik, prof. US

Pełnomocniczka Rektora ds. Promocji i Współpracy- dr hab. Luiza Wojnicz, prof. US

Pełnomocnik Rektora ds. Badań- dr Michał Siedziako

 

Accessibility Toolbar