dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: dr hab. Tomasz Czapiewski, prof. US

zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: dr Dorota Rdzanek

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US

Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik, prof. US