Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US

Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik , prof. US

Członkowie:

 • prof. dr hab. Ruszkowski  Janusz
 • dr hab. Ciechanowski Grzegorz, prof. US
 • dr hab. Giedrojć  Marzenna, prof. US
 • dr hab. Kamola-Cieślik Małgorzata, prof. US
 • dr hab. Kochanek Ewelina
 • dr hab. Kowalczyk Krzysztof, prof. US
 • dr hab. Piątek Jarosław, prof. US
 • dr hab. Podgórzańska Renata, prof. US
 • dr hab. Wojtaszak Andrzej, prof. US
 • dr hab. Wybranowski Dariusz, prof. US
 • dr Hurska-Kowalczyk Liana
 • dr Kowalewska Dorota
 • dr Kozak Zygmunt
 • dr Romańczuk Michał
 • dr Siedziako Michał
 • dr Sikora Mariusz
 • dr Szulc Marta

Accessibility Toolbar