• Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
 • Komenda Miejska Policji w Szczecinie
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Szczecinie
 • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Urząd Miasta Szczecin
 • Euroregion Pomerania
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
 • Placówka Straży Granicznej w Szczecinie
 • Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni

Accessibility Toolbar