Kontakt:

e-mail: dorota.kowalewska@usz.edu.pl,

tel.: 91 444 32 52, gabinet 041

 

Zainteresowania badawcze:

polityka etniczna, mniejszości narodowe i etniczne, polityka migracyjna, organizacje pozarządowe, polityka integracyjna, społeczeństwo obywatelskie, soft power, polityka zagraniczna III RP.

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

 • Nagroda organizacyjna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – 2018
 • Nagroda Prezesa FSNT NOT RRZ w Szczecnie w kategorii
  „Promocja ruchu stowarzyszeń naukowo-technicznych”- 2015
 • Nagroda organizacyjna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – 2015
 • Nagroda organizacyjna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – 2012

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Kowalewska D., Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim, Szczecin, 2020, ss.342
 • Adamczyk A., Bartłomiejski R., Kowalewska D., Imigranci na regionalnym rynku pracy : doświadczenia cudzoziemców i skala zjawiska w województwie zachodniopomorskim, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny. 2019, nr 2(172), s.161-184
 • Kowalewska D., Deficyty wsparcia instytucjonalnego imigrantów zarobkowych : przypadek województwa zachodniopomorskiego,
 • [w:] Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, red. Adamczyk A., Sakson A., Trosiak C., Poznań, 2019, s.129-139
 • Kowalewska D., Wielokulturowy Szczecin – kolejna odsłona : aktywność mniejszości ukraińskiej i żydowskiej w 2018 roku, [w:] Kronika Szczecina 2018: miasto w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, red. Chęcińska U., Czapiewski T., Szczecin, 2019, s. 205 -225
 • Kowalewska D., Mieczkowski J., Otoczeni łaskawą opieką: 60 lecie parafii greckokatolickiej w Szczecinie , Szczecin, 2018, ss. 128
 • Kowalewska D., Równoważenie braków polityki migracyjnej : działania integracyjne organizacji pozarządowych i samorządów wobec imigrantów, [w:] Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku,  red. Adamczyk A., Sakson A., Trosiak C., Poznań, 2018, s.397 – 408
 • Kowalewska D., Udział mniejszości ukraińskiej w wyborach samorządowych i parlamentarnych w województwie zachodniopomorskim, [w:] Mniejszości w wyborach – wybory mniejszości : z badań nad partycypacją polityczną mniejszości narodowych i etnicznych, red. Mieczkowski J., Szczecin, 2017, s. 177 – 192
 • Kowalewska D., W jakim kierunku zmienia się polska polityka etniczna, [w:] Między tolerancją a niechęcią : polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, red. Adamczyk A., Sakson A., Trosiak C., Poznań, 2017, s. 125 -132
 • Kowalewska D., Mieczkowski J., Na straży ukraińskiej kultury: 25 lat szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce, Szczecin, 2016, ss. 117
 • Kowalewska D., Mieczkowska M., Mieczkowski J., Pomiędzy zróżnicowaniem a unifikacją : informator o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz społeczności z językiem regionalnym w województwie zachodniopomorskim, Szczecin, 2016, ss. 120
 • Kowalewska D., Aktywność społeczno-polityczna organizacji mniejszości romskiej w województwie zachodniopomorskim, [w:] Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości : migracje i mniejszości,  red. Adamczyk A., Sakson A., Trosiak C., Poznań, 2016, s. 305-329
 • Kowalewska D., Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych jako podmioty etnopolityki, Acta Politica Polonica. 2015, nr 4(34), s.27-47
 • Kowalewska D., Aktywność organizacyjna mniejszości narodowych i etnicznych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1989, [w:] Bezdomna Europa: migracje po II wojnie światowej we współczesnych badaniach humanistów : zbiór studiów / red. Kromolicka B., Walczak H.; Szczecin, 2015, s. 145 -156
 • Polska w Unii Europejskiej : wyzwania, możliwości, ograniczenia, red. Kowalewska D., Podgórzańska R.,  – Toruń, 2013, ss.177
 • Kowalewska D., Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie: wybór aktów prawa krajowego i międzynarodowego, Szczecin, 2013, ss. 125
 • Bartłomiejski R. Kowalewska D., Decentralizacja zadań i demokratyzacja debaty w wymiarze polskiej polityki zagranicznej po prezydencji w Radzie Unii Europejskiej,[w:] Polska w Unii Europejskiej : wyzwania, możliwości, ograniczenia, red. Kowalewska D., Podgórzańska R.,  – Toruń, 2013, s. 159 -169
 • Bartlomejskij R., Kowalewska D., Kozlova O., Tretij sektor v Polše kak prostranstvo samoorganizacii intelligencii , [w:] Organizaciâ i samoorganizaciâ intelligencii v sovremennom rossijskom obščestve, red. Toščenko Ž.T., redaktor-sostavitel’ Capko M.C.,  Moskwa, RGGU, 2013, s. 133 -142

Inne:

 • Stypendium w programie STT Erasmus – Uniwersytet w Konya kwiecień 2019;
 • Stypendium w programie STA Erasmus – Uniwersytet w Konya kwiecień 2018;
 • Czerwiec 2016 – uzyskanie stopnia dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce;
 • Stypendium w programie STA Erasmus – Uniwersytet w Ołomuńcu wrzesień 2014;
 • Kierownik grantu pn. „Poza polityką? Depolityzacja organizacji mniejszości narodowych etnicznych po 1989 roku w województwie zachodniopomorskim” 2011/01/N/HS5/05361;
 • 2011- 2012 Studia podyplomowe Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki, WZiEU US;
 • 2003 – 2004 Europrojects – zarządzanie projektami finansowymi ze środków UE – roczne studia podyplomowe, Fundacja US/Wydział Ekonomiczny US;
 • 1997-2002 Uniwersytet Szczeciński, kierunek: Politologia i Nauki Społeczne, specjalność: Politologia (studia dzienne, stopień magistra); w tym: 2002 (II-VII) semestr na Uniwersytecie w Bari (Włochy), kierunek: politologia, stypendium w ramach programu Erasmus-Socrates
 • 2018 – Zastępca dyrektora w Szczecińskim Inkubatorze Kultury;
 • 2013 – 2015  – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, stanowiącego sieć Ośrodków współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej)
 • 2012 – Dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej)

 

Członkostwo w organizacjach/ zespołach:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddział w Szczecinie
 • Członek Stowarzyszenia Pracowników, Absolwentów oraz Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „RAZEM”
 • Członek Polskiego Towarzystwa Europeistycznego Oddział w Szczecnie
 • Członek Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział w Szczecinie
 • Członek zespołu ds. wolontariatu Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
 • Członek Zespołu ds. Projektów WHUS

 

Wybrane projekty przygotowane dla Wydziału Humanistycznego:

 • 2017 – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym – Studiujesz Praktykuj POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17. Projekt ogólnowydziałowy pt. „Humanista po studiach – Fachowiec po stażu” (lider: Wydział Humanistyczny US);
 • 2016 – Program Rządowy na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Priorytet I. Edukacja osób starszych. Działanie 1. Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin, programy edukacyjne o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu. Projekt pt. „Aktywny – Humanistyczny Senior”. (lider: Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „RAZEM”; partner: Wydział Humanistyczny US), przyznane dofinansowanie MPRiPS,
 • 2015 – Zachodniopomorski Senior – wniosek na realizację zadania publicznego złożony na konkurs Wspieranie inicjatyw służących wykorzystaniu aktywności i potencjału osób starszych, Urząd Marszałkowski, napisany dla Stowarzyszenia Pracowników, Przyjaciół i Absolwentów Wydziału Humanistycznego na potrzeby Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (SHUS).
  Humanistyczny Senior –  wniosek na realizację zadania publicznego złożony na konkurs Wspieranie inicjatyw służących wykorzystaniu aktywności i potencjału osób starszych ASOS, MPiPS, napisany dla Stowarzyszenia Pracowników, Przyjaciół i Absolwentów Wydziału Humanistycznego na potrzeby Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (SHUS).
  Dziecięcy Festiwal Nauki – wniosek złożony w ramach 10 tys. dotacji UM Szczecin napisany dla Stowarzyszenia Pracowników, Przyjaciół i Absolwentów Wydziału Humanistycznego na potrzeby Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Młodych (SHUM).
 • 2014 – „Edukacja do potęgi senior E^s”, wniosek na realizację zadania publicznego złożony na konkurs Wspieranie inicjatyw służących wykorzystaniu aktywności i potencjału osób starszych ASOS, MPiPS, napisany dla Stowarzyszenia Pracowników, Przyjaciół i Absolwentów Wydziału Humanistycznego na potrzeby Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (SHUS).
 • 2013 – „Razem” dla seniora” – wniosek na realizację zadania publicznego złożony na konkurs Wspieranie inicjatyw służących wykorzystaniu aktywności i potencjału osób starszych ASOS, MPiPS, napisany dla Stowarzyszenia Pracowników, Przyjaciół i Absolwentów Wydziału Humanistycznego na potrzeby Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (SHUS).
 • 2011 – Interaktywne Centrum Komunikacji i Badań Społecznych – utworzenie w przestrzeni Wydziału Humanistycznego pracowni dostosowanych do potrzeb praktycznego nauczania studentów oraz Wydziałowego Centrum Informatyczno – Obliczeniowego, MNiSW, okres realizacji 2012 – 2013;

Accessibility Toolbar