Kontakt:

dorota.rdzanek@usz.edu.pl,

gabinet 004, tel. 91 444 3353

 • Jest absolwentką Instytutu Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Tytuł magistra otrzymała w 1998 roku.
 • W roku 2005 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Obecnie jest adiunktem w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Zainteresowania badawcze:

Jej zainteresowania naukowe początkowo koncentrowały się wokół niemieckiej myśli politycznej. Obecnie prowadzi badania naukowe związane z szeroko rozumianą polityką rolną.

 

Najważniejsze funkcje:

 • Zastępczyni Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • Członkini szczecińskich oddziałów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

 

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 • Problem niemiecki w myśli politycznej zachodnioniemieckiej chadecji – CDU/CSU w latach 1945-1990, Toruń 2008.
 • Polityka rolna w programach polskich partii politycznych (1989-2004), Toruń 2014.
 • Polityka rolna Polski w procesie integracji z Unią Europejską, Warszawa 2020.

 

Prace zbiorowe:

 • Giedrojć M., Mieczkowska M., Mieczkowski J., Rdzanek D. [red.], Niemcy w integrującej się Europie XX wieku, Toruń 2005.
 • Wojnicz L., Rdzanek D., Potkańska M. [red.], W poszukiwaniu finalité politique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Szczecin-Warszawa 2015.

 

Publikacje w wydawnictwach zwartych zbiorowych:

 • Poczucie narodowe i świadomość narodowa Niemców po II wojnie światowej, w: Niemcy w integrującej się Europie XX w., M. Giedrojć, M. Mieczkowska, J. Mieczkowski, D. Rdzanek [red.], Szczecin 2005.
 • Chadecka koncepcja europeizacji problemu niemieckiego w latach 1969-1990, w: Wymiar wschodni UE. Wielowymiarowość integrującej się Europy., A. Staszczyk, J. Jartyś [red.], Szczecin 2007.
 • Wizje państwa w programach wyborczych PO i PiS. Analiza porównawcza, w: POPiSy w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej, M. Drzonek, J. Mieczkowski [red.], Szczecin 2006.
 • Reforma państwa i polityka zagraniczna w programach wyborczych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Analiza porównawcza, w: Wybory 2005. Polska i województwo zachodniopomorskie, W. Burger, M. Łuczak, P. Olechowska [red.], Szczecin 2006.
 • Pogranicze niemiecko-duńskie – modelowym pograniczem?, w: Polityka i mniejszości narodowe na pograniczach, M. Giedrojć, M. Mieczkowska, J. Mieczkowski [red.], Szczecin 2005.
 • Zjednoczenie Niemiec w polityce CDU/CSU w okresie kanclerstwa Helmuta Kohla w latach 1982-1990, w: Niemcy w XXI wieku. Wybrane problemy polityczne i społeczne, Kosman M., Sadowski S. [red.],  Bydgoszcz 2009.
 • Koncepcje polityki rolnej w programach wyborczych polskich partii parlamentarnych w latach 1997 i 2001, w: Partie polityczne. Struktury, programy, kampanie, Tomczak Ł. [red.], Wrocław 2014.
 • Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej, w: W poszukiwaniu finalité politique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wojnicz L., Rdzanek D., Potkańska M. [red.], Szczecin-Warszawa 2015.
 • Rolnictwo i polska polityka rolna w przededniu akcesji do Unii Europejskiej, w: Gospodarka i polityka w czasach przemian, Kamola-Cieślik M., Tomczak Ł. [red.], Toruń 2020.

 

Artykuły naukowe:

 • Konrad Adenauer wobec problemu zjednoczenia Niemiec, Acta Politica  nr 16, Szczecin 2004.
 • 2.Zjednoczenie Niemiec w myśli politycznej CDU/CSU w okresie kanclerstwa Konrada Adenauera, Przegląd Zachodniopomorski nr 1, Szczecin 2004.
 • 3.Stanowisko CDU/CSU wobec tezy o socjalistycznym narodzie NRD, Przegląd Zachodniopomorski nr 4, Szczecin 2005.
 • 4. Sytuacja prawno-polityczna Niemiec po drugiej wojnie światowej i instytucjonalizacja niemieckich partii politycznych, Acta Politica nr 18, Szczecin 2006.
 • 5.Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Dyskursy Europejskie nr 1, Szczecin 2012.
 • 6. The Influence of the Common Agricultural Policy and EU Funds on Rural Development after the Accession of Poland to the European Union, Polish Political Science Yearbook 2014, Toruń 2014.
 • 7. D. Rdzanek, A. Wojtaszak, Trzecia fala nacjonalizmu w XXI wieku. Populistyczne Partie Radykalnej Prawicy (PRRP) w państwach Unii Europejskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, Społeczeństwo i Polityka, nr 4/2019.

Accessibility Toolbar