Kontakt:

ewelina.kochanek@usz.edu.pl , budynek H, pok. 035, tel. 91 444 3280

 

Zainteresowania badawcze:

  • Bezpieczeństwo energetyczne,
  • logistyka w sytuacjach kryzysowych

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

  • W latach 2005-2012 rzeczoznawca w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

 

Najważniejsze publikacje naukowe

Monografie naukowe:

  1. Podstawy bezpieczeństwa energetycznego państwa, , Szczecin 2014, Volumina, ss. 176.
  2. Geopolityka energetyczna współczesnych państw, Szczecin 2016, Minerwa, ss. 245.
  3. Wielowymiarowość interesów energetycznych w dobie transformacji systemowej, WAT, Warszawa 2021, ss. 230.

 

Artykuły:

  1. Regional cooperation on gas security in Central Europe, “Energy Policy Journal”, no 1, 2019, s. 19-38.
  2. Azja Centralna – pole energetycznej rywalizacji Rosji i Chin w dobie malejącej roli Zachodu, „Kwartalnik Bellona” , 4/2017, s.11-33.
  3. A multi-superpower contemporary great game for influence in Central Asia, „Geopolitics of Energy”, 2019, vol 41, issue 3, s. 2-11.

Accessibility Toolbar