Kontakt:

e-mail: andrzej.aksamitowski@usz.edu.pl

gabinet 19 (blok H); tel. 91 444 32 79

 

Zainteresowania badawcze:

 • bezpieczeństwo narodowe,
 • historia wojen i wojskowości;
 • historia fortyfikacji;
 • geografia i kartografia wojenna;
 • konflikty zbrojne na świecie.

 

Zajmowane stanowiska służbowe:

 • Adiunkt w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie (1990-2000);
 • Kierownik Studiów Historycznych (niestacjonarnych) w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej (2001-2005);
 • Szef Katery Historii Sztuki Wojennej w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w latach 2003-2004 i 2007;
 • Kierownik Katedry Badań nad Konfliktami i Pokojem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (2012-2016);
 • Kierownik Zakładu Badań nad Konfliktami i Pokojem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (2016-2019).

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

 • Złoty Krzyż Zasługi (2000); Srebrny Krzyż Zasługi (1992);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005);
 • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na Książkę Historyczną Roku (ze rok 2019) za publikację współautorską pt.: Zygmunt Lasocki: “Wspomnienia szefa administracji Polskiej Komisji Likwidacyjnej i Komisji Rządzącej”.

Najważniejsze publikacje:

 • Opracowanie szaty kartograficznej [w:] Zbrodnia katyńska – droga do prawdy: historia, archeologia, kryminalistyka, polityka, prawo (1992);
 • Wojna obronna Polski 1939 – Atlas historyczno-wojskowy – autor map i redakcja naukowa (1995);
 • Polski wysiłek zbrojny (jesień 1939-wiosna 1943) – Atlas historyczno-wojskowy – autor map i redakcja naukowa (2005);
 • Mława 1939 [współautor] (1996, 2008);
 • Fortyfikacje stałe w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2000;
 • Militarna rola Narwi w kampaniach wojennych XX wieku, Warszawa 2006;
 • Autor haseł: [w:] Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, t. 1, Działania zbrojne, Warszawa 2005;
 • Współredakcja merytoryczna i konsultacja map:
 • [w:] Wielki Atlas Kampanii Wrześniowej 1939 roku. Działania wojenne t 1-5, (2009-2014);
 • [w:]Wielki Atlas Kampanii Afrykańskiej 1939-1943. Działania wojenne w Afryce Północnej od Sidi Barani do Półwyspu Bone. Tobruk, El-Alamein, Mersa-Matruh, Gazala, Lina Mareth, Kasserine, Tunezja, Libia, Egipt, Algieria (2013);

Accessibility Toolbar