Kontakt:

bartlomiej.toszek@usz.edu.pl, tel. 91 444 3273

gabinet 204

 

Zainteresowania badawcze:

 • systemy polityczne i partyjne Wielkiej Brytanii,
 • terytoriów zależnych i regionów brytyjskich;
 • brytyjska polityka zagraniczna;
 • emancypacja polityczna regionów europejskich;
 • polityka regionalna Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Polski;
 • procesy integracyjne z udziałem terytoriów zależnych i regionów w Europie i na świecie.

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

 • adiunkt (2006-2019) i profesor US (od 2019 r.);
 • dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim (2002-2004), wice- i przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia Szczecin (2011-2016), dyrektor Agencji Rynku Rolnego OT w Szczecinie (2014-2016), dyrektor ds. mienia w Zachodniopomorskim ZMiUW w Szczecinie (2017); koordynator Regionalnego Centrum ds. Oceny Wdrażania Polityki UE w ramach Sieci funkcjonującej przy Komitecie Regionów UE (od 2019 r.);
 • członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych o/Szczecin; członek Kapituły Biznesu przy Wydziale Ekonomicznym ZUT; ekspert Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Szczecinie; członek Komisji Historycznej przy ZOO Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Proces integracji Wielkiej Brytanii ze Wspólnotami Europejskimi w latach 1961-1975, Toruń 2009;
 • Od wizji do rzeczywistości. Dziesięć lat dewolucji w Walii, Warszawa 2011 (z E. Kużelewską);
 • Reforma dewolucyjna w programach głównych partii politycznych w Walii w latach 1997-2011, Toruń 2016;
 • Atlas wód płynących województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2017;
 • Polski Czerwony Krzyża w służbie prawa i bezpieczeństwa humanitarnego, sanitarnego i zdrowotnego. Historia PCK na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-2019, Toruń 2019 (z R. Gałaj-Dempniak).

Accessibility Toolbar