Kontakt:

e-mail: grzegorz.ciechanowski@usz.edu.pl 

gabinet 34, bud. H; tel. 91 444 3389, 

 

Zainteresowania badawcze:

  • Wojsko Polskie w operacjach poza granicami kraju,
  • misje pokojowe ONZ,
  • wojskowa współpraca międzynarodowa,
  • symbolika wojskowa

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

  • członek Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US,
  • członek Rady Naukowej INoPiB, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Sydonia”,
  • przewodniczący kierunkowego zespołu ds. programu i jakości kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 

Inne:

  • od 2010 roku kierownik projektu naukowego „W mundurze na Pomorzu Zachodnim” najważniejsze prowadzone przedmioty, popularyzacja wiedzy: Siły zbrojne państw graniczących z Polską, współczesne doktryny militarne, Geopolityka i obrona terytorialna.

Accessibility Toolbar