Kontakt:

e-mail: janusz.mieczkowski@usz.edu.pl,

gabinet 254, tel. 91 444 3217

 

Zainteresowania badawcze:

 • polityka etniczna,
 • polityka wyznaniowa,
 • komunikacja społeczna

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

 • przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • kierownik Zakładu Najnowszych Dziejów Politycznych i Problemów Etnicznych IPiE US (2009 – 2019),
 • redaktor „Acta Politica Polonica” (1997 – 2019),
 • ekspert Zespołu Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • członek Senackiej Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich US.

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • autor 3 książek monograficznych -„Żydzi, Niemcy i Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Liczba, położenie i działalność polityczna” (1994), „Między emigracją a asymilacją. Szkice o szczecińskich Żydach w latach 1945-1997” (1998), „Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w polityce państwa polskiego od 1989 roku” (2007);
 • współautor 6 książek monograficznych – „Wybrane problemy narodowościowe” (1998), „Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce” (2003), „Topografia pamięci. 60 lat działalności szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów” (2010), „Na straży ukraińskiej kultury. 25 lat szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce” (2016), „Pomiędzy zróżnicowaniem a unifikacją. Informator o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz społeczności z językiem regionalnym w województwie zachodniopomorskim” (2016), „Otoczeni łaskawą opieką. 60 lecie parafii greckokatolickiej w Szczecinie” (2018).
 • redaktor 1 pracy zbiorowej: „Mniejszości w wyborach. Wybory mniejszości. Z badań nad partycypacją polityczna mniejszości narodowych i etnicznych” (2017);
 • współredaktor i współautor 10 prac zbiorowych: „Pomerania Ethnica. Mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim” (1998), „1997 – konstytucja i wybory” (1998), „Kościół katolicki – wczoraj i dziś” (1998), „Państwo – Kościół – Europa. Nowe wyzwania” (1999), „Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność” (2004), „Polityka i mniejszości narodowe na pograniczach” (2005), „Niemcy w integrującej się Europie w XX wieku” (2005), „POPiSy w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej” (2006), „OPiSy politologów. Uwag i o polskiej scenie politycznej” (2007).

 

Inne:

 • promotor 2 sfinalizowanych pomyślnie przewodów doktorskich,
 • recenzent 7 rozpraw doktorskich i 2 prac habilitacyjnych,
 • uczestnik staży naukowych i pobytów w ramach Erasmusa w Czechach (Univerzita Palackeho v Olomouci), Macedonii (Institute for Sociological, Political and Juridical Research Ss. Cyril and Methodius University w Skopje), RFN (Europäische Staatsbürger-Akademie, Bocholt)  i Turcji (Selçuk Üniversitesi Konya),
 • członek Instytutu Badań Ormiańskich oraz Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu ZRP,
 • organizator i opiekun wyjazdów studyjnych dla studentów INoPiB,
 • współpraca z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych na Pomorzu Zachodnim.

Accessibility Toolbar