Kontakt:

jaroslaw.piatek@usz.edu.pl , tel. 91 444 3272, gab. 203

Zainteresowania badawcze:

przeobrażenia współczesnych konfliktów zbrojnych, przemiany i uwarunkowania walki zbrojnej, oraz wymiary bezpieczeństwa w relacjach narodowych i międzynarodowych

Najważniejsze publikacje naukowe:

Nie. Państwo, wojna, bezpieczeństwo, Toruń 2019, ISBN 978-83-66220-90-4

Accessibility Toolbar