Kontakt:

e-mail: krzysztof.kowalczyk@usz.edu.pl, tel. 91 444 3266 pokój 088.

 

Zainteresowania badawcze:

 • polski system partyjny,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • marketing polityczny,
 • system bezpieczeństwa RP.

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

 • od 2014 r. profesor US.
 • od I do VII 2016 r. dyrektor IPN Oddział w Szczecinie,
 • od IV 2017 r. dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie.
 • W 2014 r. otrzymał I nagrodę w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę politologiczną za monografię Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w latach 1989-2011 (Szczecin 2012).
 • Odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (2007), Medalem „Pro Patria” (2019).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Sacrum czy profanum? Partie i ugrupowania parlamentarne wobec ustawodawstwa antyaborcyjnego w Polsce, Szczecin 2020.
 • Między antyklerykalizmem a konfesjonalizacją. Partie polityczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce po 1989 roku, Toruń 2016.
 • Elementarz obronności Pomorza Zachodniego, Szczecin 2015 (współautor A. Bilski).
 • Wybory samorządowe w 2014 roku w Szczecinie, Szczecin 2015.
 • Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w latach 1989-2011, Szczecin 2012.
 • W walce o „rząd dusz”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, Szczecin 2003.

 

Tematyka seminariów dyplomowych:

 • siły zbrojne RP – historia i współczesność,
 • rola wybranych służb mundurowych w systemie bezpieczeństwa państwa,
 • kampanie wyborcze,
 • wizerunek i dress code w sferze publicznej.

Accessibility Toolbar