Kontakt:

tel. 91 444 32 48, e-mail: lukasz.tomczak@usz.edu.pl, timczak@poczta.onet.pl

gabinet: 135

Pracownia Badań Wyborczych: ICBiKS pokój 131

Facebook: https://www.facebook.com/Pracownia-Bada%C5%84-Wyborczych-Uniwersytetu-Szczeci%C5%84skiego-1697511753882638/?eid=ARAbyv10Bm8eg0sfzJfDDbSWQc3rgSPFOGbfBI7tDX1dsGdKE-avPb3YLUsNvmMDRWeEjpOPNrZBPEav

Zainteresowania badawcze:

partie polityczne, lewica, wybory, marketing polityczny, samorząd terytorialny

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

Kierownik Katedry Systemów Politycznych i Badań Wyborczych

Kierownik Pracowni Badań Wyborczych

Najważniejsze publikacje naukowe:

monografie:

Lewicowe partie polityczne w Polsce. Programy, organizacja, strategie, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin, 2012.

Wybory samorządowe 2006 roku w Szczecinie, współautor K. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe US Rozprawy i Studia, Szczecin 2008.

Między euroentuzjazmem a eurosceptycyzmem. Wybory do Parlamentu Europejskiego na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w 2004 roku, współautor K. Kowalczyk, M. Piskorski, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2006.

Polskie partie socjaldemokratyczne w latach 1990 – 1997, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2003.

monografie pod redakcją:

Kobiety w wyborach. Wybory kobiet, red. Ł. Tomczak, K. Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.

Gospodarka i polityka w czasach przemian. Economy and politics in times of change, Księga Jubileuszowa Dedykowana Profesorowi Benonowi Z. Szałkowi, red. M. Kamola – Cieślik, Ł. Tomczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Szczecin 2020.

Partie i ugrupowania polityczne wobec polityki bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Założenia i realizacja wybranych programów politycznych, red. M. Kamola – Cieślik, Ł. Tomczak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018.

Wybory samorządowe na Pomorzu Zachodnim w 2014 roku. Programy – kandydaci – kampanie, red. M. Kamola-Cieślik, Ł. Tomczak, Wydawnictwo Naukowe WHUS „Minerwa”, Szczecin 2016.

Samorząd powiatowy w III RP. Struktura, zadania, wybory, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2015.

Partie polityczne. Struktury, programy, kampanie, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2014.

Wyzwania i zagrożenia współczesnej demokracji, Wydawnictwo Naukowe WH US „Minerwa”, Szczecin 2013.

Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych,, Wydawnictwo MARINA,  Wrocław 2012.

Wybory do sejmików województw w 2006 roku. red. R Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010.

Polskie ugrupowania liberalne, red. Ł. Tomczak, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010.

Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku, red. Ł. Tomczak, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010.

Polityka wobec mniejszości w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Collegium Balticum, red. Ł. Tomczak, Szczecin 2009.

Polska lewica u progu XXI wieku. Wybrane aspekty, red Ł. Tomczak, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2008.

Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, współred. R. Podgórzańska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

Vir bonus dicendi peritus, praca dedykowana Profesorowi Henrykowi Komarnickiemu, Szczecin 2005.

Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, Wydawnictwo CDiDN, Szczecin 2004.

artykuły:

Third Place is a Charm. Women in the 2010, 2014 and 2018 Regional Assembly Elections in Poland, Polish Political Science Yearbook, vol. 48(3) (2019), współautorka M. Cichosz.

Wybory do sejmiku województwa zachodniopomorskiego, „Roczniki Nauk Społecznych”, tom 11(47) nr 1/2019.

Realizacja systemu kwotowego w kontekście miejsc kobiet na listach wyborczych. Wybory do sejmiku województwa zachodniopomorskiego, „Nowa Polityka Wschodnia” 2019, nr 2(21).

Implementation of the quota system in the regional assembly elections: The analysis of electoral results in the context of women’s representation on electoral lists, współautorka M. Cichosz, “Przegląd Politologiczny”, nr 4/2018.

Polskie partie i ich wyborcy wobec związków partnerskich osób tej samej płci, współautor Katarzyna Zawadzka, „Polityka i Społeczeństwo”  nr 1(16)/2018.

Organizacje pozarządowe na samorządowej scenie politycznej. Przykład powiatów województwa zachodniopomorskiego, „Acta Politica Polonica” nr 4/2017.

Wyborcy polskich partii politycznych wobec problemu rozwarstwienia społecznego, „Political Preferences” 10/2015, Katowice 2015.

Leaders of Polish Political Parties and Their Scope of Power in Party Structures, „Political Preferences” no 11/2015.

Czy polskie partie polityczne są demokratyczne?, „Athenaeum”, vol. 47/2015, Toruń 2015.

Władza despotyczna czy demokratyczna? Partie i wyborcy wobec demokracji i „rządów silnej ręki”,  „Political Preferences”, 8/2014, Katowice 2014.

Wyborcy wobec sposobu wyboru i zakresu władzy liderów polskich partii politycznych, „Political Preferences”, 6/2013, Katowice 2013.

Problem legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci w kampanii wyborczej 2011 roku,  „Preferencje polityczne. Postawy – Identyfikacje – Zachowania”, 3/2012, Katowice 2012.

Przywódcy polskich partii politycznych, „Preferencje polityczne. Postawy – Identyfikacje – Zachowania”, nr 2/2011, Katowice 2011.

Miejsce RACJI Polskiej Lewicy na scenie politycznej, „Acta Politica” nr 20, Szczecin 2009.

Przywódcy polskich partii politycznych

Wybory do sejmiku województwa zachodniopomorskiego

Wyborcy wobec sposobu wyboru i zakresu władzy liderów polskich partii politycznych

Wyborcy polskich partii politycznych wobec problemu rozwarstwienia społecznego

Third Place is a Charm. Women in the 2010, 2014 and 2018 Regional Assembly Elections in Poland

Realizacja systemu kwotowego w kontekście miejsc kobiet na listach wyborczych. Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Pozycjonowanie i różnicowanie oferty programowej polskich partii lewicowych

Polskie partie i ich wyborcy wobec związków partnerskich osób tej samej płci

Organizacje pozarządowe na samorządowej scenie politycznej. Przykład powiatów województwa zachodniopomorskiego

Leaders of Polish Political Parties and Their Scope of Power in Party Structures

Czy polskie partie sa demokratyczne

Implementation of the Quota System in the Regional Assembly Elections the Analysis of Electoral Results in the Context of Women’s Epresentation on Electoral Lists

Demokracja w strukturach polskich partii politycznych 2014

Prowadzone przedmioty:

Partie i systemy partyjne

Wybory samorządowe

Wybory i kampanie wyborcze w Polsce

Manipulacje i deformacje wyborcze

Rynek polityczny i jego badanie

Plakat wyborczy

 

Accessibility Toolbar