Kontakt:

e-mail: malgorzata.kamola-cieslik@usz.edu.pl; gabinet 39, tel. 91 444 3250

 

Zainteresowania badawcze:

W pracy naukowo-badawczej zajmuje się przemianami polityczno-gospodarczymi zachodzącymi w III RP oraz polityką morską, transformacją przemysłu stoczniowego i bezpieczeństwem energetycznym Polski i Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęca zagadnieniom gospodarczym podejmowanym przez polski rząd po 1989 roku.

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

 • Członek Rady Naukowej IPiE WH UE lata 2014-2019
 • Członek Rady Naukowej INPiB WNS US od 2019
 • Członek Rady Dydaktycznej WNS US od 2019
 • Przewodnicząca Zespołu Kształcenia kierunku management instytucji publicznych i public relations od 2019
 • Redaktor naukowy czasopisma naukowego „Acta Politica Polonica” od 2018

 

Nagrody:

 • Nagroda Rektora US II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe – 2015

 

Najważniejsze publikacje naukowe

Monografie

Kamola-Cieślik M., Polityka morska na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1970. Żegluga i porty, Wydawnictwo US, Szczecin 2005. [ss. 210]

Kamola-Cieślik M., Polityka morska na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1970. Przemysł stoczniowy i rybołówstwo, Wydawnictwo US, Szczecin 2007. [ss. 208]

Kamola-Cieślik M., Gospodarka morska na Pomorzu Zachodnim w dokumentach władz partyjnych z lat 1956-1970. Wybór źródeł, Wydawnictwo US, Szczecin 2008. [ss. 199]

Polityka gospodarcza w programach rządów polskich z lat 1989-1997. Wybór źródeł, Wybór i opracowanie M. Kamola-Cieślik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009. [ss. 648]

Kamola-Cieślik M., Polityka przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych gospodarki morskiej w okresie transformacji systemowej w Polsce, Wydawnictwo US, Szczecin 2013. [ss. 506]

Wybory samorządowe na Pomorzu Zachodnim  w 2014 roku. Programy, kandydaci, kampanie, red. Kamola-Cieślik M., Tomczak Ł., Minerwa Wydawnictwo US, Szczecin 2016. [ss.222]

Partie i ugrupowania polityczne wobec polityki bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Założenia i realizacja wybranych programów politycznych, red. Kamola-Cieślik M., Tomczak Ł., Wydawnictwo US, Szczecin 2018. [ss.246]

 

Artykuły

Kamola-Cieślik M., Assumptions and implementation of the policy of Polish government in the field of the development of shipbuilding industry in Poland in the context of the situation on the shipyard market in the world, „Przegląd Politologiczny” 2019, nr 1. [ss.211-227]

Kamola-Cieślik M., Polityka przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w przemyśle stoczniowym w Polsce po 1989 roku, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 3. [ss.172-186]

Kamola-Cieślik M.,LNG terminal in Świnoujście as an element of Poland’s energy security “Polish Political Science Yearbook” 2015, vol. 44. [ss.268-282]

Kamola-Cieślik M., Directions of Poland’s energy security policy in the natural gas sector, “Polish Political Science Yearbook” 2020, vol. 49. [ss.67-84]

Kamola-Cieślik M., The Government’s Policy in the Field of Hard Coal Mining Restructuration as an Element of Poland’s Energy Security “Polish Political Science Yearbook” 2019, vol. 49. [ss.248-261]

 

Tematyka seminariów dyplomowych:

 • partie polityczne,
 • polityka gospodarcza,
 • polityka energetyczna,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • wizerunek i public relations firm,
 • manipulacja w reklamie

 

Prowadzone przedmioty:

 1. Nauka o państwie i prawie
 2. Polityka gospodarcza
 3. Komunikowanie masowe
 4. Komunikacja społeczna

Accessibility Toolbar