Kontakt:

e-mail: orzechowski.martin@gmail.com

gabinet 034

 

Zainteresowania badawcze:

 • polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze poradzieckim a bezpieczeństwo europejskie
 • Wymiar Wschodni i Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Rola Polski w kształtowaniu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE wobec Ukrainy
 • Procesy europeizacji zachodzące na Ukrainie w przestrzeni polityczno-społecznej

 

Najważniejsze wyróżnienia:

 • 12.2011 – laureat konkursu „Droga do Siódemki” organizowanego przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Nagrodą wyróżniony został (przygotowany w 2011 roku, wspólnie z dr J. Jartysiem i dr S. Kaniewskim) wniosek projektowy typu IRSES: „The sociopolitical dualism of Ukraine as the barrier of the modernization – among the Eastern European identity and Europeization” w 7 Programie Ramowym do Komisji Europejskiej.
 • 03.2009 – Nagroda „Mentor Wydziału Humanistycznego”-przyznana decyzją studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę dydaktyczną.

 

Pełnione funkcje:

 • Koordynator ECTS oraz Programu ERASMUS na kierunku Politologia w latach 2008 – 2010.
 • Opiekun zawodowych praktyk studenckich na kierunku: Bezpieczeństwo Wewnętrzne od 01.10.2012 do chwili obecnej
 • Opiekun Koła Naukowego „Politolog” w latach 2007-2014 do momentu zawieszenia działalności Koła oraz po reaktywacji działalności w 2016 roku do 01.10.2019.
 • Członek Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku Europeistyka w latach 2011-2013
 • Przedstawiciel pracowników niesamodzielnych w Radzie Naukowej Instytutu Politologii i Europeistyki – kadencja 2012-2016 oraz trwająca obecnie 2016-2020
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej w kolejnych edycjach Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym organizowanej przez Instytut Politologii i Europeistyki dla Okręgu Zachodniopomorskiego

 

Najważniejsze publikacje naukowe

Monografie autorskie:

 1. Orzechowski (2015), Od realnego pragmatyzmu do neoimperialnego ekspansjonizmu. Ewolucja strategii politycznej Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa”, Szczecin, ss. 327.
 2. M. Orzechowski (2014), Pоссийская Федерация и Украина – стратегическое партнерство или ассиметричное сосуществование? Характеристика российско–украинских двухсторонних отношений на переломе веков, wyd. Volumina, Szczecin, ss. 182.
 3. Orzechowski (2013), Strategie polityczne Federacji Rosyjskiej wobec państw obszaru Europy Wschodniej w latach 1990-2005, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 227.

 

Artykuły w punktowanych czasopismach naukowych:

 • Orzechowski, D. Noskowska (2016), Między Rosją a Zachodem: polityczno-społeczny wymiar relacji Mołdawii z Unią Europejską, „Opuscula Sociologica, nr 3(17), s. 45-58.
 • Orzechowski, J. Jartyś (2016), Respecting European Standards Concerning Human Rights of LGBT People in the Russian Federation and Ukraine: a comparative analysis, “Reality of Politics: Estimates – Comments – Forecast”, Toruń, s. 68-81.
 • Orzechowski (2016), Wojna hybrydowa jako przejaw neoimperialnego ekspansjonizmu w strategii politycznej Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2016, nr 11/3, s. 165-180.
 • Orzechowski (2017), Noworosja jako element dekonstrukcji państwowości Ukrainy i odbudowy mocarstwowej pozycji Rosji w regionie, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, T. XIV, Nr 4, s. 129-141.
 • Orzechowski (2018), The Russian Federation’s neo-imperial expansionist strategy for the Post-Soviet region discussed using the example of the Russo-Georgian conflict of 2008, „Reality of Politics: Estimates – Comments – Forecast”, Toruń, nr 9, s. 30-43.

 

Popularyzacja wiedzy:

 • Współpraca z Centrum Ukrainoznawstwa Narodowego Kijowskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz Międzynarodową Szkołą Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.
 • 06.2006-31.12.2006 – uczestnictwo w międzynarodowym projekcie analityczno-badawczym; Polsko-Ukraińska Grupa Badawcza „Polska-Ukraina-Rosja: współpraca i wzajemne stosunki w kontekście procesów eurointegracyjnych”. Obszar badawczy: „Dwustronne stosunki Ukrainy i Federacji Rosyjskiej w kontekście problemów bezpieczeństwa europejskiego”.
 • 01.2015-31.07.2015 – usługi doradcze na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Zakres usług doradczych obejmował konsultacje oraz opracowanie merytoryczne materiałów w zakresie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego.

Accessibility Toolbar