Kontakt:

e-mail: marzenna.giedrojc@usz.edu.plgiedro@wp.pl,

gabinet 252, tel. 91 444 3275

 

Zainteresowania badawcze:

 • instytucjonalny i kulturowy wymiar polityki etnicznej i migracyjnej,
 • wykluczenie społeczne i kulturowe,
 • stosunki etniczne w Polsce.

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

 • 1997-1998 – z-ca dyrektora Instytutu Politologii US
 • 1998-1999 – sekretarz uczelniany do wprowadzenia ECTS w US
 • 1999-2002 – prodziekan Wydziału Humanistycznego US;
 • Od 1997- członek Rady Instytutu Politologii i Europeistyki US, Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • 2002-2005 – senator US
 • 2001-2016 – kierownik Studiów Podyplomowych „Wiedza o Społeczeństwie”
 • 2008-2016 – pełnomocnik Dyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki do kontaktów ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym
 • 2013-2016 – Członek instytutowego Zespołu ds. Promocji
 • 2016- 2019 – Członek Rady Wydziału Humanistycznego US

 

Najważniejsze publikacje naukowe

Monografie:

 • Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym. Analiza wybranych zagadnień, Warszawa 2020;
 • Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu jako podmiot polityki etnicznej (1989-2011), Szczecin 2014;
 • Kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców Pomorza Zachodniego w drugiej połowie XX wieku, Szczecin 2005.
 • Wizja Polski w myśli politycznej PPS-WRN, SL, SN i SP w latach 1939-1945, Szczecin 2003

Współredakcja:

 • Mobilizacja a etniczność. Procesy mobilizacji mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach, red. M. Giedrojć, D. Kowalewska, M. Mieczkowska, Szczecin 2012;
 • Polityka i mniejszości na pograniczach w XX/XXI wieku, red. M. Giedrojć, J. Mieczkowski, M. Mieczkowska, Szczecin 2005;
 • Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce. Wybrane problemy, red. M. Giedrojć, J. Mieczkowski, M. Mieczkowska, Szczecin 2003,
 • Pomerania Ethnica- mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, red. M. Giedrojć, J. Mieczkowski, Szczecin 1998.

Tematyka seminariów

 1. Polityka etniczna i jej wymiar instytucjonalny w Polsce
 2. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
 3. Analiza stosunków etnicznych w Polsce
 4. Migracje i migranci w Europie w XXI wieku
 5. Polityka historyczna w Polsce po 1989 roku
 6. Kulturowy wymiar bezpieczeństwa
 7. Polityka etniczna w Europie
 8. Wykluczenia społeczne w Polsce
 9. Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym
 10. Wielowymiarowe podejście do mowy nienawiści

Accessibility Toolbar