Kontakt:

e-mail: tomasz.czapiewski@usz.edu.pl, pokój 003

 

Zainteresowania badawcze:

  • Systemy polityczne (Wielka Brytania, Polska), w szczególności referenda oraz wybory lokalne
  • Polityka publiczna, w szczególności polityka bezpieczeństwa wodnego oraz profilaktyka przestępczości

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

  • Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie – od 2021
  • Dwukrotnie wyróżniony nagrodą Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • W latach 2016-2020 zastępca dyrektora Instytutu. W latach 2013-2016 koordynator Wydziału Humanistycznego US ds. wymiany studenckiej i współpracy zagranicznej.
  • Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w województwie zachodniopomorskim (2018).
  • Doktor habilitowany z zakresu nauk o polityce i administracji.
  • Zastępca prezesa PTNP oddział Szczecin.

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

T. Zalewski, T.Czapiewski, The impact of the processes associated with risk assessment and categorization of bathing waters on the water safety system development on Polish Baltic coast in terms of new regulations, “Journal of Coastal Research” 2014, vol. 70, s. 551-555.

T. Czapiewski, Reconciling incrementalism with policy change. The punctuated equilibrium theory in political science, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2015, nr 48, s. 37-50.

T. Czapiewski, The political myth of Margaret Thatcher in Scotland, „Polish Political Science Yearbook” 2016, t.45, s.85-98.

T. Czapiewski, Mapa wyborcza Szczecina. Przestrzenne zróżnicowanie preferencji politycznych szczecinian w latach 2006-2015, „Acta Politica Polonica” 2016, t. 36, nr 2, s. 21-34.

T. Czapiewski, Regulacja w celu deregulacji. Polityka bezpieczeństwa obszarów wodnych w Polsce, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2016, nr 21.

T. Czapiewski, Polska migracja do Szkocji po akcesji do Unii Europejskiej, „Przeszłość demograficzna Polski. Materiały i studia” t. 38, nr 3, 2016, s. 151-175.

T. Czapiewski, Demokracja bezpośrednia wobec dążeń separatystycznych. Rozważania nad kategorią referendum niepodległościowego, „Przegląd Politologiczny”, nr 2, 2017, s. 99-112.

T. Czapiewski, Między niepodległością a Unią Europejską. O paradoksach postawy Szkockiej Partii Narodowej wobec Brexitu, „Politeja”, t. 46, nr 1, 2017, s. 65-83.

T. Czapiewski, Sport jako arena politycznego konfliktu: Donald Trump przeciwko lidze futbolu amerykańskiego, „Przegląd Zachodni” 2018, nr 4, s. 147-162.

T. Czapiewski, Efekt głosowania przyjacielsko-sąsiedzkiego w wyjaśnianiu zachowań wyborczych, „Acta Politica Polonica” 2018, nr 4(46), s. 33-46.

T. Czapiewski Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) : studium partii eurosceptycznej, „Przegląd Zachodni” 2020, nr 1, s.291-311.

Od Thatcher do Blaira. Wielka Brytania na przełomie XX i XXI wieku, pod red.B. Toszka, T.Czapiewskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

Profilaktyka bezpieczeństwa publicznego w Województwie Zachodniopomorskim, pod red. T. Czapiewskiego i M. Sikory, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2014, ss.138.

Kronika Szczecina za rok 2018. Miasto w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, pod red. U. Chęcińskiej i T. Czapiewskiego, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2019, ss.460.

Zobacz więcej:

Accessibility Toolbar