Kontakt:

e-mail: liana.hurska-kowalczyk@usz.edu.pl; pokój 088, tel. 91 444 3266

 

Zainteresowania badawcze:

 • przemiany systemowe na Ukrainie po 1991 r.
 • protesty społeczno-polityczne w państwach postradzieckich.

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

 • 2019 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 • 2012 r. – Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej.
 • 2012 r. – Nagroda JM Rektora US II stopnia za osiągnięcia naukowe.
 • Od 2010 r. – Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Hurska-Kowalczyk Liana, Opozycja polityczna na Ukrainie (1991-2006), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 433.
 • Ukraina Po (Euro)majdanie. Od autorytaryzmu do protodemokracji, pod. red. Andrzeja Stelmacha, Liany Hurskiej-Kowalczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 315.
 • Dylematy rozwoju Ukrainy, pod red. Liany Hurskiej-Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, ss. 324.
 • Hurska-Kowalczyk Liana, Characteristics of volunteering in Ukraine after Euromaidan, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia” 2018, nr 2, s. 117-125.
 • Hurska-Kowalczyk Liana, Antyrządowe protesty w kontekście przemian w państwach poradzieckich, [w:] Trendy przestrzeni międzynarodowej w wymiarze globalnym i regionalnym, T. 2, red. A. Kordonska, R. Kordonski, Ł. Muszyński, D. Kamilewicz-Rucińskas, Wydawnictwo Lwowskiego Uniwersytetu Naukowego imienia Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2018, s. 102-113.
 • Hurska-Kowalczyk Liana, Demokracja mityngowa na Ukrainie: od rewolucji na granicie do rewolucji godności, [w:] Ukraina Po (Euro)majdanie. Od autorytaryzmu do protodemokracji, pod. red. Andrzeja Stelmacha, Liany Hurskiej-Kowalczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 13-33.
 • Hurska-Kowalczyk Liana, Rola opozycji parlamentarnej w Rewolucji Godności – Euromajdanie (2013-2014), [w:] Rewolucja w imię godności. Ukraiński Euromajdan 2013-2014, red. G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 66-84.
 • Hurska-Kowalczyk Liana, Studencka „rewolucja na granicie” w kontekście przemian społeczno-politycznych w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2014, nr 4, ss. 197-212.

Accessibility Toolbar