Kontakt:

marekcupryjak@usz.edu.pl, gab. 40 bud. H, tel.91 444 3257

 

Zainteresowania badawcze:

 • terroryzm,
 • kontrterroryzm,
 • zarządzanie kryzysem terrorystycznym

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

 • Członek Krajowego Zespołu Ekspertów ds. bezpieczeństwa przy Przewodniczącym Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
 • Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP,
 • Nagroda III stopnia Rektora – Komendanta Akademii Obrony Narodowej w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską (temat: Doskonalenie narodowego systemu przeciwdziałania terroryzmowi w kontekście wyzwań XXI wieku) – 12 listopada 2003 r.;
 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia naukowe – 14 października 2011 r.;
 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia organizacyjne – 14 października 2014 r.;
 • Uzyskanie tytułu „Najlepszego adiunkta roku akademickiego 2013/2014” za pracę dydaktyczną w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przyznanego przez Rektora uczelni w dniu 4 października 2014 r.

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Prewencja antyterrorystyczna państwa demokratycznego, Wyd. Naukowe Instytutu Politologii i Europeistyki US, Szczecin 2019, ss. 294, [ISBN – 978-83-941889-3-1];
 • Bezpieczeństwo obiektów, osób i imprez masowych wobec zagrożeń terrorystycznych i przestępczych, Szczecin 2015, ss. 370; [ISBN – 978-83-64277-33-7];
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych, [współautorzy: Andrzej Aksamitowski, Andrzej Buchalski], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, pp. 127; [ISBN: 978-83-7972-190-0].

 

Inne:

Staże, kursy, seminaria (krajowe i zagraniczne):

 1. Staże, kursy, seminaria krajowe:
 • 2004 – Bezpieczeństwo obiektów portowych i statków; organizatorzy: Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), Ministerstwo Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 2008 – Kurs „Public Order and Crowd Management”, organizatorzy: European Police College i Szkoła Policji w Słupsku;
 • 2007 – Europejski Projekt Współpracy Bliźniaczej – Międzyinstytucjonalna współpraca na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej; udział w szkoleniu / warsztacie, nt.: Hostage negotation [Negocjacje w sytuacji zatrzymania zakładników], organizator New Scotland Yard; Legionowo 19-23 lutego 2007;

      2. Staże, kursy, seminaria zagraniczne:

 • 1993 – Specjalistyczny kurs reagowania kryzysowego, organizator: Akademia Policyjna w Baton Rouge USA;
 • 1994 – Specjalistyczny kurs negocjowania o zakładników, org.: Departament Stanu USA;
 • 1998 – Specjalistyczny kurs zarządzania kryzysowego, org.: Akademia FBI;
 • 2003 – Specjalistyczne seminarium dla menadżerów sytuacji kryzysowej, org.: US Department of Justice and Federal Bureau of Investigation;
 • 2005 – Seminarium dotyczące zwalczania przemytu broni i materiałów wybuchowych, org.: Bundeskriminalamt Wiesbaden [Federalne Biuro Kryminalne RFN];
 • 2006 – Specjalistyczny kurs prowadzenie negocjacji w sytuacji uprowadzeń, org.: Guardia Civil Hiszpania.

 

Wywiady telewizyjne, radiowe i prasowe dotyczące bezpieczeństwa:

Udział w około 100 audycjach i wywiadach telewizyjnych, radiowych i prasowych dotyczących bezpieczeństwa.

 

Accessibility Toolbar