Kontakt:

mariusz.sikora@usz.edu.pl,

gabinet 35 bud. H

 

Zainteresowania badawcze:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • geografia polityczna,
 • geografia społeczno-ekonomiczna,
 • bezpieczeństwo wodne,
 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • edukacja obronna,
 • edukacja dla bezpieczeństwa.

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

 • Pełnomocnik Rektora US ds. Obronnych, 2012.
 • Uczelniany koordynator systemu szkolenia e-lerningowego studentów z bhp, 2015 -2019
 • Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia obronnego studentów 2004 – 2010.

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 1. Czapiewski, M. Sikora, Profilaktyka bezpieczeństwa publicznego w województwie zachodniopomorskim, Szczecin 2014. ISBN: 978- 83-7518-732-8
 2. Czapiewski, M. Sikora, Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza i profilaktyka, Szczecin 2013, ISBN, 978-83-7518-657-4.
 3. Czapiewski, M. Sikora, Bezpieczeństwo wewnętrzne w województwie zachodniopomorskim, Szczecin 2012, ISBN: 978-83-7518-522-5.

 

Wybrane artykułu naukowe z obszaru badawczego:

 • Mariusz Sikora, Wojewódzkie programy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa realizowana na Pomorzu Zachodnim, (w:) Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacja kryzysu,  pod. red naukową M. Kuć, T. Węglarz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014. ISBN:978-83-61304-78-4.
 • Mariusz Sikora, Budowa Terminalu Gazowego w Świnoujściu dla lokalnej opinii publicznej, (w:) Przeciwdziałanie Zagrożeniom i skutkom zamachów terrorystyczny w kontekście bezpieczeństwa Gazoportu w Świnoujściu, pod red. M. Cupriak, T. Czapiewski, M. Jasztal, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2013, ISBN 978-83-7518-630-8.
 • Mariusz Sikora, Kształcenie nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa w programie studiów uniwersyteckich – (w:) Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, tom.3, pod red. naukową Edyta Ślachcińska, Andrzej Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2011. ISBN: 978-83-61304-24-1.

 

Działalność wdrożeniowa

bezpieczeństwo wodne:

 • W ramach współpracy z WOPR  WZ „System oznakowania informacyjnego i jakości wody kąpielisk Pomorza Zachodniego” w latach 2011- 2014.

 

energetyka:

Przewodniczenie Zespołu  ds. przygotowania i wdrożenia „Polityki Energetycznej Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego”, 2016.

 

Działalność dydaktyczna:

szkolenie wojskowe:

Praca organizacyjna i dydaktyczna z Zespole Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 – 2020.

Wprowadzenie jednolitego systemu szkolenia elearningowego dla studentów Uczuleni, 2015 – 2019.

Prowadzenie zajęć studyjnych w ramach realizowanych przedmiotów w organizacjach pozarządowych realizujących zadania z bezpieczeństwa publicznego (WOPR i OSP) w latach 2010 – 2020.

Polaryzacja:

 • edukacja dla bezpieczeństwa:
 • Współautor wojewódzkiego programu edukacji powodziowej „Zdążyć przez powodzią”, 2008 – 2017.

 

edukacja obronna:

 • Seminaria metodyczne i konferencje dla szkół realizujących klasy mundurowe  w ramach forum „Bezpieczny region”, 2017 – 2020.

Accessibility Toolbar