Kontakt:

marta.szulc@usz.edu.pl, gab. 40 bud. H, tel. 91 444 3257

 

Zainteresowania badawcze:

 • Unia Europejska,
 • Region Morza Bałtyckiego,
 • Polityka młodzieżowa

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

 • Członkini zespołu ds. jakości kierunku Management Instytucji Publicznych i Public Relations

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 1. Polityka Unii Europejskiej wobec Regionu Morza Bałtyckiego. Podejście makroregionalne i wielopoziomowe. wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2019.
 2. Polityka młodzieżowa w województwie zachodniopomorskim. wymiar lokalny i regionalny, Przegląd Politologiczny nr 1 2020.
 3. Udział kobiet w sprawowaniu władzy lokalnej na Litwie, Łotwie i Estonii na tle Regionu Morza Bałtyckiego i Unii Europejskiej,  Studia Wschodnioeuropejskie nr 10 2019.
 4. Działalność władz województwa zachodniopomorskiego i Szczecina w obszarze współpracy międzyregionalnej w latach 2010-2018, Społeczeństwo i Polityka, 2018 nr 4.
 5. The Regional Cooperation in Europe. From the Madrid Convention to the Macro-Regional Approach., [w:] nr 31 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica, Szczecin 2015.
 6. Współpraca subregionalna w regionie Morza Bałtyckiego na przykładzie Konferencji Współpracy Subregionalnej państw Morza Bałtyckiego, [w:] nr 12 (1-2), Gdańskie Studia Międzynarodowe 2014.
 7. Region Morza Bałtyckiego a Wymiar Północny Unii Europejskiej. [w:] Ho-Thank Ł., Łonyszyn P., Współczesne problemy politologiczne w badaniach doktorantów, Szczecin 2014.
 8. Wielopoziomowe Zarządzanie a Region Morza Bałtyckiego, [w:] Ruszkowski J., Wojnicz L.,  Multi-Level Governance w Unii Europejskiej, Szczecin- Warszawa 2013.
 9. Wpływ geopolityki na politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa Litwy, Łotwy i Estonii po roku 1990,[w;]  Tymanowski  J. (red.)Polityka zagraniczna państw Europy Środkowej i Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2013.
 10. Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego jako próba stworzenia makroregionu Morza Bałtyckiego, [w:] Chorościński M., Węc J. Czubik A., (…)(red.), Nowe Strategie na Nowy Wiek- Granice i Możliwości integracji regionalnych i globalnych, Kraków 2013.

Inne:

Najważniejsze prowadzone przedmioty: Administracja publiczna, Youth Policy in EU, System polityczny RP.

Accessibility Toolbar