Kontakt:

e-mail: mateusz.smolaga@usz.edu.pl 

gabinet: 034, tel. 91 444 3215

 

Zainteresowania badawcze:

  • spraw związanych z pomocą rozwojową, w szczególności jej wschodzącymi donatorami,
  • relacji pomiędzy państwami globalnego Południa,
  • wpływu Unii Europejskiej na kraje rozwijające się
  • innych zagadnień stosunków międzynarodowych.

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

  • Koordynator ds. wymiany studentów i kadry akademickiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
  • członek: Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz European International Studies Association

 

Najważniejsze publikacje naukowe

Najnowsze publikacje:

 

Starsze publikacje [układ chronologiczny]:

Dysertacja doktorska

M. Smolaga, Wschodzący donatorzy w globalnym systemie pomocy rozwojowej, praca napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Symonidesa, Warszawa 2014 [obroniona w marcu 2015 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego].

 

Inne:

Brief information in English: MATEUSZ SMOLAGA, Ph.D. is a lecturer at the Institute of Political Science and Security Studies, University of Szczecin, where he teaches various courses in the field of international relations. Since completing his studies at the Institute of International Relations, University of Warsaw, his research has focused on the issue of international development, especially activities of emerging donors of development assistance, and South-South cooperation. He’s a departmental Erasmus+ coordinator responsible for the discipline of political science. Office hours: Thursday 11:45-13:45 (room 034); e-mail: mateusz.smolaga@usz.edu.pl

 

Zobacz więcej:

Accessibility Toolbar