Kontakt:

e-mail: michal.romanczuk@usz.edu.pl

gabinet 42 – budynek H

 

Zainteresowania badawcze:

 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej,
 • konflikty zbrojne i systemem bezpieczeństwa regionalnego na obszarze postradzieckim,
 • system polityczny państw obszaru postradzieckiego,
 • terroryzm

 

Najważniejsze funkcje i wyróżnienia:

 • List gratulacyjny JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w związku z zajęciem pierwszego miejsca w konkursie na esej, zorganizowanym podczas NATO Youth Summit (2013).
 • Nagroda indywidulana przyznana przez JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe (2018).
 • Członek Polskiego Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM).
 • Członek Komitetu Okręgowego (Zachodniopomorskiego) Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności od 2016 r., (owobio.edu.pl/).
 • Uzyskanie stypendium z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w programie wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej na realizację pobytu naukowego we Lwowskim Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki (Ukraina) w roku akademickim 2019/2020. Nr wniosku: PPN/WYM/2018/1/00241

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie naukowe:

 • Romańczuk, Implikacje doktryny militarnej Federacji Rosyjskiej na obszarze postradzieckim, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „MINERWA”, Szczecin 2015 ss. 232;
 • Romańczuk, K. Romańczuk, Oględziny i otwarcie zwłok w wykrywaniu przestępstw o charakterze terrorystycznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017 ss. 267.

 

Redakcje monografii naukowych:

 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, (red.) G. Ciechanowski, M. Romańczuk, J. Pilżys, Szczecin 2017, ss. 264.
 • Bezpieczeństwo a wyzwania współczesności, (red.) G. Ciechanowski, M. Romańczuk, J. Pilżys, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, ss. 263.

Accessibility Toolbar