Kontakt:

andrzej.furier@usz.edu.pl , telefon: 91 444 3274, gabinet 205, Strona internetowa: http://pracownik.usz.edu.pl/andrzejfurier

Zainteresowania badawcze:

badania wschodoznawcze ze szczególnym uwzględnieniem polskiej obecności na Kaukazie i transformacji ustrojowej wschodnich sąsiadów Polski

Najważniejsze publikacje naukowe:

autor kilkunastu książek i ponad dwustu publikacji naukowych. Monografia Polacy w Gruzji (Warszawa 2009) stanowi podsumowanie badań na temat polskiej obecności na Kaukazie. W ostatnich latach ukazały się: Powstaniec i obywatel z Wielkopolski –  Zdzisław Orłowski (1892-1982) (Poznań 2018); Kaukaz w dokumentach polskiej służby konsularnej z okresu międzywojennego (Szczecin 2019); Gruzja niepodległa – od monarchii do republiki (Toruń 2020).

Accessibility Toolbar