Projekt pt. Process of Europeanisation and its Trajectories- PET (2023-2026) prof. dra hab. Janusza Ruszkowskiego został dofinansowany przez Komisję Europejską!

Process of Europeanisation and its Trajectories (PET) – (2023-2026) jest to międzynarodowy projekt dydaktyczno-naukowy wywodzi się z grupy Jean Monnet Modules i opiera się na wykładach i warsztatach dla studentów (okazjonalnie także dla działaczy samorządowych) z unikatowej i zaawansowanej tematyki jaką jest europeizacja, czyli proces oddziaływania Unii Europejskiej na różne sfery życia. Europeizacja ma wymiar teoretyczny, ale przede wszystkim ma wymiar niezmiernie praktyczny (zmiany w prawie, przemodelowanie instytucji, konwergencja gospodarcza, zbliżenie społeczeństw itd.). W efekcie europeizacja oddziałuje na każdego z nas.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo tu.